Impressum

Tvrtka/Naziv:Auto Čondić d.o.o. za trgovinu i usluge
Skraćena tvrtka/naziv:Auto Čondić d.o.o.
Sjedište:Republika Hrvatska, Gaminica 4, 21251 Žrnovnica
Registarski sud:Trgovački sud u Splitu, MBS: 060282548
Temeljni kapital društva:20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Član uprave-direktor:Miljenko Marin
Poslovna banka:Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.
Br. računa:2500009-1101376713, IBAN: HR8925000091101376713
OIB:16004918354
Matični broj:2890496